Gizem KAZANCI

Taha BİLGİN

Gizem KAZANCI

Bireysel Eğitim Öğretmeni

Alanında uzman deneyimli kadromuza dahil olan sevgili öğretmenimiz Gizem KAZANCI genç dinamik ve öğretmeye olan inancı ve saygısıyla öğrencilerimize yönelik derslerde

gösterdiği çaba ve öğrenci eğitimi sürecinde başarılı bir süreç yürütmekte olup;
 

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programları dahilinde;

Öğreniciye yönelik bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan,

bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan her bireye " Bireysel Eğitim Öğretmenliği " yapmaktadır.

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programları dahilinde;

Toplumsal yaşam ve sosyal hayat modülleri ile toplum içinde, farklı ortamlarda, sosyal hayatında nasıl davranacağı, insanlarla nasıl iletişim kuracağı öğretilir.

Psikomotor beceriler modülübaşlığında ise bireyin oturma-yürüme davranışı edinme, nesneleri üst üste dizme, nesne-renk ilişkisi kurma, sınırlı alanı boyama gibi büyük ve küçük kaslarını geliştirmeye yönelik destek sağlanmaktadır.

 

Yaygın Gelişimsel Bozuklukları (Otizm)

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar(YGB), birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim,

dil gelişimi ve davranış alanlarında farklı derecelerde yetersizliklere sahip olma durumudur.

Erken tanı ile birlikte sonuçları kanıtlanmış davranışçı terapiler ile erken müdahale, Otizmin belirtilerinin hafifletilmesinde çok ciddi bir öneme sahiptir.

Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi  olarak Gaziantep ve Kahramanmaraş  şubelerimizde Yaygın Gelişimsel Bozuklukları (Otizm) Eğitim Programlarımız ile sizlere

herzaman destek olmaya çalışıyoruz.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programları dahilinde;

Dil ve konuşma güçlüğü; konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkarılışında, eklemlenişinde, artikülasyonunda ve anlamında bozukluk

bulunması; sözel iletişimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler nedeniyle dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki güçlüklerin,

bireyin eğitim performansı ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumudur. Çocuğun dil gelişiminde problem olup olmadığı yönündeki ilk belirtiler, çocukta konuşma

davranışının ortaya çıkması ile başlamaktadır (12-18 ay). Aileler 12-18 ay içindeki çocukların dil gelişimlerini dikkatlice takip etmeli, farklı bir durumdan şüphelendikleri

zaman mutlaka bir konuşma bozuklukları uzmanına başvurmalıdır.

Tüm Ekibimiz