Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Dil ve konuşma bozukluğu, diğer bir adıyla artikülasyon bozukluğu bir konuşma güçlüğüdür. Konuşma organlarının istenilen şekilde kullanılamamasından kaynaklanm

DEVAMINI OKU
Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programları

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programları

Disleksi, diğer bir adıyla öğrenme güçlüğü ilkokula başlayan çocuklarda sıkça görülen bir rahatsızlıktır. Doğuştan olan öğrenme güçlüğü herhangi bir zekâ proble

DEVAMINI OKU
Yaygın Gelişimsel Bozuklukları (Otizm)

Yaygın Gelişimsel Bozuklukları (Otizm)

Otizm, tam adı ile Otizm Spektrum Bozukluğu doğuştan gelen, tam olarak sebebi henüz bilinmese de kişinin yaşamının ilk yıllarında tespit edilebilen karışık bir

DEVAMINI OKU

Hakkımızda

Kahramanmara? Özel Alg? E?itim ve Rehabilitasyon Merkezi


ALGI Özel E?itim ve Rehabilitasyon Merkezi 2016 y?l?nda kurulmu?tur ve 1400 ö?renci kapasitelidir.

Kahramanmara? Kurumumuz 1500 m² alan üzerinde son deprem yönetmeliklerine uygun olarak in?a edilmi? olup toplam 2000 m² kapal? alan ile 5 kattan olu?maktad?r.

Alg? özel e?itim bünyesinde bulundurdu?u 60 adet bireysel e?itim odas?, grup e?itim odas?,fizik tedavi salonu, oyun ve etkinlik odas?, rehberlik servisi, aile dan??manl??? birimi, duyu bütünleme odas?, veli bekleme salonu, ve aç?k oyun alan?yla özel e?itim ve rehabilitasyon sektöründe ye?ilikler içinde bahçeleri ve oyun park? ile özgün olarak projelenmi? Özel E?itim ve Rehabilitasyon merkezidir.

Tüm e?itim üniteleri, standartlar üstü geni? kullan?m ve ya?am ko?ullar?na uygun olarak çocuklar?n rahat hareket edebilece?i, ferah boyutlarda ve özel e?itime uygun renklerde tasarlanm??t?r. Yap? malzemelerinde tamamen anti alerjik boya ve dö?eme ürünleri kullan?lm??t?r.

Binan?n her kat?nda uluslararas? standartlarda tam donan?ml? engelli tuvaletleri ve aksesuarlar? yer almaktad?r. Temizlik konusunda da azami derece hijyen kurallar?na uyulmaktad?r.

Alg? Özel E?itim ve Rehabilitasyon Merkezi, tam donan?ml?  yang?n teçhizat?yla birlikte planlanm??t?r.Bina içi güvenlik 7/24 kamera sistemiyle korunmaktad?r.Bina d??? güvenlik site yönetimi bekçileri ve kamera sistemiyle 7/24 korunmaktad?r. Ayr?ca veliler çocuklar?n?n e?itimlerini, bekleme salonundan veya evden kamera sistemiyle izleyebilme imkan?n?na sahiptir.Ça??n gerektirdi?i son teknoloji ve ekipmanlar? ile farkl? geli?en çocuklar?m?z?n e?itiminde fark yaratacak fizik tedavi odas? uzay terapi odas?,duyu bütünleme odas?,grup e?itim odalar?, dil konu?ma güçlü?ü e?itim odas? ile  en iyi kalitede hizmeti sizlere sunuyoruz.

Kurumumuz bünyesinde, alan?nda uzman e?itim kadromuzun düzenledi?i tüm engelli ailelerine ve e?itimcilere aç?k, engel gruplar?yla ilgili bilgilendirme seminerleri verilmektedir. Seminerlere kat?l?m ücretsizdir.

 

Hakkımızda ÖN KAYIT FORMU

KURSLARIMIZ

0

Mutlu Veli

0

Derslik

0

Deneyimli Öğretmen

0

Başarılı Öğrenci

EĞİTİM KADROMUZ

ALGI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ TANITIM FİLMİ

EN SON HABERLERİMİZ